Årets sommerfest d. 19. august – sæt kryds nu!

Kære andelshavere

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for lørdag d. 19. august løber årets sommerfest af stablen. Det foregår som altid i vores grønne gård til forhåbentligt dejligt vejr. Andelsboligforeningen betaler, så det eneste du skal gøre er at tilmelde dig og møde op til en dejlig aften i selskab med dine søde naboer. Der vil være mad og lidt underholdning undervejs.

Hold dig orienteret på opslagstavlen i din opgang for nærmere information og tilmelding.

Kh
Festudvalget,
Lone Tomasen, 3, 3.tv. og Charlotte Vinge 3, 4.tv.

Loppemarked på lørdag!

På lørdag d. 10. juni kl. 10.00-16.00 afholdes der loppemarked i gården!

Tag en ven under armen, lidt kontanter i lommen og gå på jagt i loppefund, køb en kaffe og lidt kage eller nyd lidt live musik i det naturligvis dejlige vejr, når lejlighederne omkring gården mellem Krusågade 3-9 og Sommerstedgade holder loppemarked.

Ønsker du selv at sælge lidt, hvad end det er arvegods, IKEA-lir eller hjemmebagt kage så kontakt evt. Lone Tomasen, Krusågade 3, 3.tv. eller bare mød op. Du medbringer selv et bord til dine ting, men til gengæld er standen gratis. Opsætning fra kl. 9.00.

Betaling af altaner inden 23. februar

Kære Altanbruger

Så har de fleste fået altan og de sidste får i løbet af næste uge (uge 6). Det betyder, at betalingen skal falde. Som det er gjort bekendt hele vejen igennem forløbet, er der to (tre hvis vi indregner individuelt banklån men det sorter i det følgende under model A) måder at gøre dette på, og du skal nu vælge, hvilken du tilslutter dig. Du kan evt. tage et kig her på hjemmesiden, hvis du vil have en opfriskning af informationen om dette. Tryk her for at se dokumentet fra informationsmødet om finansieringsmuligheder.

Prisen ser nu ud til at blive: 100.000 kr. pr altan. (Altså under de 112.000 kr. som vi regnede med på sidste info møde/generalforsamling). Vi kender endnu ikke den helt præcise pris, så der kan komme en lille ekstra regning. Men det kan også være, at den bliver lidt under, og du vil så enten blive opkrævet et lille ekstra beløb eller få refunderet et lille beløb.

Du har nu to muligheder:

A) Enten betaler du de 100.000 kr. Har du to altaner, ja så er prisen dobbelt op! Senest tirsdag den 23. februar kl. 24.00. Husk, at nogle banker kan bruge op til 2 dage på at overføre, så få den skrevet ind til betaling senest to dage før. Penge indsættes på konto: 3000 4395514784, og du husker at skrive hvilken opgang og sal og placering du betaler for evt. for en både th og tv adresse for enkelte. Efterfølgende vil din husleje forblive uændret; se førnævnte information om finansieringsmuligheder.

B) Eller også gør du intet.

Vælger du B vil der blive optaget et lån som dækker udgifterne på de resterende altaner. Din husleje vil stige hver måned med det beløb det koster at etablere, forrente og afskrive altanlånet over 30 år. P.t. ser det ud til at blive ca. 500 kr. pr måned. pr. altan. Vi forventer, at lånet kan være på plads, så du stiger i husleje pr 1. april.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(Denne skrivelse findes også som pdf på denne side).


NB.
Hvis du har valgt en cafédørsmodel vil merprisen for denne blive opkrævet separat via huslejen, så snart det er muligt, sikkert pr. 1 marts. Kan dette ikke nås, kommer den pr 1. april. Info om dette følger. Dette er uanset, om man har valgt den ene eller den anden betalingsmodel oven for.

Frivillige til akut-beredskab søges

Kære beboere

Vi mangler frivillige til akut-beredskabet. Eftersom mange fra listen er fraflyttet, har vi brug for nye kræfter. Akut-beredskabet er dem, der tager affære, og som man kan kontakte ved akutte problemer i og omkring huset. Det være sig pludselig vand i kælderen eller risiko for nedfald af sne og is fra taget.

Det kan være, at du er typen, der ved hvordan man bruger en vandpumpe, tit har oplevet vand i dit kælderrum og alligevel skal redde dine egne og andres ting, eller bare tager ansvar for og del i det arbejde, der kræves for at holde vores hus ved lige og huslejen lav.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt hos Charlotte Vinge på email:
charlottevinge@ab-sonderhus.dk

Akut-beredskabet består i prioriteret rækkefølge pt. af:

Allan Groth Hansen, nr. 9, 2tv. – Tlf. 22 52 42 40
Per Anphin Elbrus, nr. 5, 2th. – Tlf.
Sten Frost Nielsen, nr. 3, st.tv. – Tlf. 29 25 58 41

 

NYT om altanprojektet

Kære beboere

Så er der nyt om altanprojektet. På undersiden her finder du vigtig information, som er relevant for alle beboere, hvad end du/I skal have altan eller ej. Her finder du information om den kommende byggeperiode, tidsplan, information fra altanudvalget og slides fra den ekstraordinære generalforsamling (nov. 15) om andelshavernes individuelle finansieringsmuligheder.

PÃ¥ vegne af
Bestyrelsen og Altanudvalget